Τιμές

Τιμές  ΣΤΑΟΥΣΑ (ισόγειο)

Απρίλιος – Ιούνιος  90,00 €.
Περίοδος Πάσχα 100,00 €. 
Ιούλιος-  Αύγουστος έως 10 Σεπτεμβρίου 100.00 € .
11 Σεπτεμβρίου έως Οκτώβριο 90.00 €.
Νοέμβριος έως 15 Δεκεμβρίου 80,00 €.
16 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου 90,00 €.
16 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου 80,00 €.

+ 7 € φόρος και τέληΤιμές Πορφύρα  (πρώτος)

Απρίλιος – Ιούνιος  100,00 €.
Περίοδος Πάσχα 110,00 €. 
Ιούλιος-  Αύγουστος έως 10 Σεπτεμβρίου 120.00 € .
11 Σεπτεμβρίου έως Οκτώβριο 100.00 €.
Νοέμβριος έως 15 Δεκεμβρίου 80,00 €.
16 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου 100,00 €.
16 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου 80,00 €.


+ 7 € φόρος και τέλη